UAE Model School Cycle-1

UAE Model School Cycle-1, Al Baraha - Kalba - Sharjah